Privacy Policy

Privacy Statement

Sluiter Ellwoodii B.V. handelt in overeenstemming met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt en respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Persoonlijke informatie die u ons verschaft zal vertrouwelijk worden behandeld door ons, onze medewerkers en eventueel ingeschakelde derden. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

 

Doel

Sluiter Ellwoodii B.V. gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten en/of relaties om de volgende diensten te leveren en/of voor de volgende doelen:
– het voldoen aan wettelijk verplichtingen;
– het behandelen van vragen en klachten;
– het aangaan van een commerciële relatie en
– het verzenden van reclame-uitingen en nieuwsbrieven en informatie over nieuwe producten.

 

Derden

Sluiter Ellwoodii B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken en/of verkopen zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

 

Nieuwsbrief/promotiemateriaal

Wij bieden een nieuwsbrief en/of promotiemateriaal waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten. Uw persoonlijke gegevens, waaronder begrepen uw e-mailadres, worden automatisch toegevoegd aan onze verzendlijst. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Sluiter Ellwoodii B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om de meest recente Privacyverklaring geregeld via deze website te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Bewaartermijn

Sluiter Ellwoodii B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Indien u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina op de website www.sluiter.com of www.incredibleroses.nl.

Scroll naar top