Global Gap Fruit & Vegetables

Incredible roses hebben twee Global Gap-certificaten Net als alle leveranciers van groente en fruit, bloemen en planten en akkerbouwproducten wil ook Incredible rose de voedselveiligheidsaspecten in haar productieproces borgen. Daarom zijn we heel blij te kunnen melden dat we onlangs het tweede Global Gap-certificaat hebben ontvangen. In juni 2017 werd Incredible roses al gecertificeerd voor de Global Gap Flowers and Ornamentals, in januari 2018 hoorden we dat we ook voldoen aan de eisen die worden gesteld ten aanzien van de productie van groenten en fruit: de Global Gap Fruits and Vegetables. De Global Gap certificaten laten zien dat Incredible roses:

  • Gewasbeschermingsmiddelen op een juiste manier gebruikt;
  • Juist omgaat met meststoffen;
  • Preventief is in onderhoud en schoonmaken;
  • Voldoet aan de eisen ten aanzien van bedrijfshygiëne;
  • Werkt volgens de goede agrarische praktijk;
  • Oogst, verpakt en opslaat volgens de wettelijke voorschriften van HACCP.

Zonder geldig Global Gap-certificaat mag een leverancier zijn producten niet leveren aan de groothandel of supermarkt. Deze certificaten geven u de zekerheid dat onze eetbare rozen veilig zijn.

Scroll naar top